Værdigrundlag

På Atriumhus skaber vi ligeværdige relationer, som beror på gensidig tolerance, respekt og ansvar. Vi ved, at det gode samarbejde, og de stærke relationer til de pårørende, blandt personalet og vores samarbejdspartnere, udvikler sig positivt, når vi mødes med tillid, troværdighed og anerkendelse. Vi møder hinanden og omverdenen åbent med en ambition om gensidig respekt og ansvar i relationen.

Ligeværd og tolerance

Alle mennesker er ligeværdige individer og skal mødes ligeværdigt. Dette selvom vores positioner er forskellige, og vi ikke er ligestillede. For at øge ligeværdet, ønsker vi at de unge har medindflydelse på og bliver hørt i forhold til de dagligdags regler og rammer. De unge har derfor mulighed for at få medindflydelse f.eks. gennem ungemøder, hvor det er deres dagsorden, som er på banen.

Åbenhed og anerkendelse

Vi lytter altid til de unge i en respektfuld relation styret af anerkendelse og forståelse. Kommunikation er vigtigt, og alle mennesker udvikler sig i en positiv retning, når de mødes åbent og anerkendende. Vi tilstræber en åben og vedvarende dialog med de unge. Derfor lægger vi vægt på at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø – et hjem med højt til loftet, med nærværende medarbejdere i de unges liv – et hjem med hjerterum.

Ansvar for eget liv og læring

Vi ønsker at udvikle den unges ansvarsfølelse for sit eget liv og læring – livsmestring. Det er medarbejdernes ansvar at støtte og motivere til, at de unge tager ansvar for sig selv, og de udfører de pligter og opgaver, der knytter sig til deres hverdag. Vi lægger vægt på at skabe en forståelse blandt de unge om hvorfor, og skabe refleksion om konsekvenserne af deres handlinger.

En verden udenfor

Vi forebygger aktivt isolation, udstødning og anden negativ udvikling i form af misbrug og selvskadende adfærd. Det gør vi ved at at udvikle de unges ansvarsfølelse og opbygning af socialt netværk. Vi støtte og motiverer  til en aktiv hverdag med aktiviteter, der også foregår udenfor Atriumhus, som f.eks. arbejde, praktik, skole og ungdomsuddannelser, køreskole, ungdomsskole samt i øvrigt idræt i de lokale foreninger, gåture i skoven, ture ud af huset, ferier mm.

Jeg vil beskrive Atriumhus som et hjerterum. Man bliver taget imod – som den, man er. Det var hyggeligt, det var et hjem. Jeg lod dem komme tæt på og hjælpe mig, fordi det var familiært og føltes som en familie.Jeg har stadig kontakt til dem.

Tidligere beboer

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os