Pædagogik

Atriumhus tilbyder i sit døgnophold støtte og vejledning baseret på en tilgang med fokus på miljøterapi og relationsarbejde.
Vi vægter et tæt samarbejde med familien højt, og vi kan tilbyde botræning på opholdsstedet og efterfølgende udslusning.

Miljøterapi i psykiatrien

Rammen for det miljøterapeutiske rum for vores målgruppe, (skrøbelige unge med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger)
er de fysiske rammer på Atriumhus og de personer, der agerer i det miljøterapeutiske rum. Vi har gode erfaringer med miljøterapi.

Relationsarbejde i ungdomspsykiatri

Igennem relationsarbejde, stabilitet, struktur, og forudsigelighed skabes et fundament for at den unge kan tilegne sig værktøjer til at mestre sit liv.

Vi støtter den unge i at udnytte egne ressourcer bedst muligt og den unges mål indarbejdes i udviklingsplanen omkring miljøterapi og relationsarbejde og denne tilpasses løbende.

Med relationsarbejde arbejder vi aktivt med den unges forskellige netværk, dvs. nær og fjern familie, venner, skole, praktikplads, og lignende.

Personalet arbejder sammen i tværfaglige teams og dette sikrer en høj faglighed i dagligdagen, samtidigt med at forskellige situationer og problemstillinger vurderes ud fra forskellige faglige synsvinkler med miljøterapi i baghovedet.

Vi opmuntrer den unge til at tage hånd om sit eget liv gennem relationsarbejde, men den unge skal samtidig lære at gøre brug af det professionelle
og personlige netværk, som stilles til rådighed på Atriumhus og af myndighederne gennem miljøterapi.

Vi støtter de unge

Det er vores mål at skabe en base på Atriumhus, som støtter den unge i form af en tydelig struktur, afstemning af forventninger,
tryghed og plads til personlig udvikling. Vi tilstræber, at dagligdagen på Atriumhus er så ”hjemlignende” som muligt
og de unge støttes i aktiviteter og skolegang uden for Atriumhus, da vi mener, at det er godt for den unge at bevæge sig ud i samfundet
for derefter at kunne komme hjem til de trygge og velkendte rammer. Med miljøterapi og relationsarbejde får de unge de rette værktøjer.

Der vil altid være et individuelt afstemt tæt samarbejde med familien, og vi vil støtte den unge i opbygning af personlige netværk,
så som familie, venner, sportskammerater osv..

Nada

Som noget nyt startede vi sidste år at bruge Nada øreakupunktur som supplement til den miljøterapeutiske behandling. 4 af vores medarbejdere er uddannet hos Nada Danmark og vi anvender især Nada for at lindre angst, stress eller søvnproblemer. Nada er et behandlingstilbud og gives kun hvis den unge ønsker det.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi benytter os af relationsarbejde og miljøterapi eller andet.

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Slide
Opholdsstedet Atriumhus
Nykøbingvej 13, 4440 Mørkøv
Danmark
Mail: info@atriumhus.dk
CVR: 35 25 01 66 Adm. & visitation
Tlf: 28 92 63 79
AH-Slusen
Tlf: 28 89 34 90
Pædagogisk leder
Tlf: 28 29 58 62
Vagttelefon
Tlf: 42 36 69 39