Pædagogik

Atriumhus tilbyder i sit døgnophold støtte og vejledning baseret på en tilgang med fokus på miljøterapi og relationsarbejde.
Vi vægter et tæt samarbejde med familien højt, og vi kan tilbyde botræning på opholdsstedet og efterfølgende udslusning.

Miljøterapi i psykiatrien

Rammen for det miljøterapeutiske rum for vores målgruppe, (skrøbelige unge med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger) er de fysiske rammer på Atriumhus og de personer, der agerer i det miljøterapeutiske rum. Vi har gode erfaringer med miljøterapi.

Relationsarbejde i ungdomspsykiatri

Igennem relationsarbejde, stabilitet, struktur, og forudsigelighed skabes et fundament for at den unge kan tilegne sig værktøjer til at mestre sit liv.

Vi støtter den unge i at udnytte egne ressourcer bedst muligt og den unges mål indarbejdes i udviklingsplanen omkring miljøterapi og relationsarbejde og denne tilpasses løbende.

Med relationsarbejde arbejder vi aktivt med den unges forskellige netværk, dvs. nær og fjern familie, venner, skole, praktikplads, og lignende.

Personalet arbejder sammen i tværfaglige teams og dette sikrer en høj faglighed i dagligdagen, samtidigt med at forskellige situationer og problemstillinger vurderes ud fra forskellige faglige synsvinkler med miljøterapi i baghovedet.

Vi opmuntrer den unge til at tage hånd om sit eget liv gennem relationsarbejde, men den unge skal samtidig lære at gøre brug af det professionelle og personlige netværk, som stilles til rådighed på Atriumhus og af myndighederne gennem miljøterapi.

Vi støtter de unge

Det er vores mål at skabe en base på Atriumhus, som støtter den unge i form af en tydelig struktur, afstemning af forventninger, tryghed og plads til personlig udvikling. Vi tilstræber, at dagligdagen på Atriumhus er så ”hjemlignende” som muligt og de unge støttes i aktiviteter og skolegang uden for Atriumhus, da vi mener, at det er godt for den unge at bevæge sig ud i samfundet for derefter at kunne komme hjem til de trygge og velkendte rammer. Med miljøterapi og relationsarbejde får de unge de rette værktøjer.

Der vil altid være et individuelt afstemt tæt samarbejde med familien, og vi vil støtte den unge i opbygning af personlige netværk, så som familie, venner, sportskammerater osv..

Nada

Som noget nyt startede vi sidste år at bruge Nada øreakupunktur som supplement til den miljøterapeutiske behandling. 4 af vores medarbejdere er uddannet hos Nada Danmark og vi anvender især Nada for at lindre angst, stress eller søvnproblemer. Nada er et behandlingstilbud og gives kun hvis den unge ønsker det. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi benytter os af relationsarbejde og miljøterapi eller andet.

MBSR – Mindfull based stress reduction

Udover at Atriumhus anvender MBSR personalerelateret for at sikre et godt og stressfrit arbejdsmiljø, kan enkelte elementer fra MBSR anvendes for at støtte de unge i svære situationer. Det kunne f.eks. være åndedrætsøvelser i forbindelse med at en ung er angst eller utryg. Det kunne også være opmærksomhedsøvelser for at fjerne fokus fra en svær situation. Anvendes elementer fra MBSR i behandlingsarbejdet skal det altid ske efter nøje afstemning med den unges udfordringer og skal altid betragtes som et tilbud til den unge.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os