Pædagogisk tilgang

Vi  hjælper de unge til at finde nye handlemuligheder frem for de strategier, de har lært, og som har været nødvendige tidligere i deres liv.

Formålet med den miljøterapeutiske tilgang er at give de unge mulighed for at udvikle relationskompetencer i en social kontekst. Det gør vi i praksis ved indlæring af sociale færdigheder. Vi har fokus på at styrke de unges selvfølelse, praktiske færdigheder og evnen til at udtrykke egne meninger i samvær med andre.

Atriumhus tilbyder i sit døgnophold støtte og vejledning baseret på en tilgang med fokus på miljøterapi og relationsarbejde. Vi vægter et tæt samarbejde med familien højt, og vi kan tilbyde botræning på opholdsstedet og efterfølgende udslusning til egen bolig.

Tydelige rammer

De unge på Atriumhus har ofte været udsat for tidlige dårlige reguleringer og oplevet skiftende uforudsigelig kontakt. Mange har et usikkert selvbillede og kan være sensitive og skrøbelige og deraf nemt komme nemt ud af balance.

Derfor har vi stort fokus på at skabe klare, tydelige, forudsigelige og trygge rammer og relationer til medarbejderne.

Fokus på relationsarbejde

Igennem relationsarbejde, stabilitet, struktur, og forudsigelighed skabes et fundament for at den unge kan tilegne sig værktøjer til at mestre sit liv.

Vi støtter den unge i at udnytte egne ressourcer bedst muligt og den unges mål indarbejdes i udviklingsplanen, som tilpasses løbende. Vi arbejder aktivt med de unges forskellige netværk, dvs. nær og fjern familie, venner, skole, praktikplads, og lignende.

Vi prioriterer pårørendesamarbejdet højt, og der vil altid være et individuelt afstemt tæt samarbejde med familien. Samtidig har vi fokus på, at de unge lærer at gøre brug af det professionelle og personlige netværk, som stilles til rådighed på Atriumhus og af myndighederne.

Samarbejde og tværfaglighed

Personalet arbejder sammen i tværfaglige teams og dette sikrer en høj faglighed i dagligdagen, samtidigt med at forskellige situationer og problemstillinger vurderes ud fra forskellige faglige synsvinkler med miljøterapi i baghovedet.

Vi støtter de unge

Det er vores mål at skabe en base på Atriumhus, som støtter den unge i form af en tydelig struktur, afstemning af forventninger, tryghed og plads til personlig udvikling. Vi tilstræber, at dagligdagen på Atriumhus er så ”hjemlignende” som muligt og de unge støttes i aktiviteter og skolegang uden for Atriumhus, da vi mener, at det er godt for den unge at bevæge sig ud i samfundet for derefter at kunne komme hjem til de trygge og velkendte rammer.

NADA – lindrer uro og utryghed

Flere af vores medarbejdere er uddannet hos NADA Danmark. Vi anvender Nada øreakupunktur som supplement til den miljøterapeutiske behandling. NADA kan i anvendes til at  at lindre angst, stress eller søvnproblemer. NADA er et supplerende behandlingstilbud og gives kun, hvis den unge ønsker det.

Jeg bliver hørt og mødt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os