Om os

For at sikre bred faglighed består vores personalegruppe af:

Admin leder, pædagogisk leder, pædagoger, sygeplejerske, MA psyk, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælper, praktikanter og ejendomsassistent.

Endvidere er der tilknyttet ekstern psykiater, psykolog, masseur/osteopat, samt kostvejleder.

Personalet modtager løbende sagssupervision af den tilknyttede eksterne psykolog eller psykiater og personale- og samarbejdssupervision af psykolog.

Personalet vil hele tiden blive opdateret med ny viden på både interne og eksterne kurser.

Vores medarbejdere deltager i vores modulopdelte miljøterapeutuddannelse, som er sammensat af lige dele teori og praksis. Forløbet er tilrettelagt ud fra konceptet om forholdet mellem ”væren og viden”, hvilket vil sige, at der i de forskellige moduler vil være en vekselvirkning mellem at arbejde med udvikling af medarbejdernes viden og teoretiske forståelse, og udvikling af medarbejdernes kompetence i forhold til opmærksomhed, nærvær og refleksion. Uddannelsesforløbet rummer en grundig præsentation og gennemgang af videnskabelige fagområder, som biologi, psykologi og sociale forhold med fokus på den miljøterapeutiske tilgang.

Desuden får medarbejderne gennem praktiske metoder og øvelser  fornyet indsigt i egne (og gruppens) ressourcer, opbyggming af  nye redskaber i forhold til arbejdsopgaverne, herunder en øget relationel kontaktformåen.

Det miljøterapeutiske team har gennemført et 8 ugers MBSR forløb, hvilket har styrket den enkeltes mulighed for at håndtere svære eller stressende situationer og være nærværende i behandlingsarbejdet, samt kunne bruge nogle af afspændings- og nærværsteknikkerne i det miljøterapeutiske arbejde.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os