Botilbud for børn unge i psykisk udsatte og sårbare positioner godkendt under paragraf § 66 § 76 samt § 107

Opholdsstedet Atriumhus er et socialt botilbud på Sjælland. Vi huser psykisk udsatte og sårbare unge (m/k) mellem 12-30 år under paragraf 66, paragraf 76 og paragraf 107. Atriumhus er beliggende nær Mørkøv på Sjælland.

Atriumhus er godkendt til 21 børn og unge i henholdsvis alderen 12-18 år og 18-30 år inden for følgende målgrupper.

  • Børn og unge med personlighedsforstyrrelser, samt børn og unge med egentlige sindslidelser.
  • Børn og unge med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser og/eller tilstødende problematikker.
  • Unge som har været i behandling i ungdomspsykiatrien, enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse. Såvel som unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien, og som har behov for efterbehandling, eller unge, som under anbringelsen på Atriumhus, er i et ambulant behandlingsforløb i børne-/ungdomspsykiatrisk regi.
  • Unge med psykiske problemer, hvor der er behov for daglig støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus kan medvirke til at igangsætte en positiv udvikling.
  • De unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom.

Vi er godkendt iht. SEL paragraf 66, 76 og 107:

  • Paragraf 66: SEL § 66 stk. 5, med en aldersgruppe mellem 12 og 18 år.
  • Paragraf 76: SEL §76 stk. 3, med en aldersgruppe mellem 18 og 23 år.
  • Paragraf 107: SEL § 107, med en aldersgruppe mellem 18 og 30 år.

Du er meget velkommen til at læse mere om vores pædagogik. Her kan du få et indblik i, hvordan vi hjælper de unge på vores botilbud på Sjælland.

Vil du høre mere om vores opholds- og botilbud på Sjælland?

Hvis du vil høre mere eller har spørgsmål, så skal du endelig  kontakte os her. Vi er klar til at besvare din spørgsmål, og uddybe vores pædagogik, metoder og målgruppe.

Ariumhus var hyggeligt, hjemligt og trygt. Jeg følte mig set og hørt. Der var altid nogen, jeg kunne snakke med eller tage fat i. ​Hvis ikke, det var for Atriumhus, havde jeg aldrig fået den samme relation til mine forældre, som jeg har i dag.

Tidligere beboer

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os