Målgruppen

Botilbud for unge på Sjælland under paragraf 66 og 76 samt paragraf 107

Opholdsstedet Atriumhus er et botilbud på Sjælland. Vi huser psykisk skrøbelige/syge og sårbare unge (m/k) mellem 12-30 år under paragraf 66, paragraf 76 og paragraf 107. Vi har beliggenhed nær Mørkøv på Sjælland.

Vi er godkendt iht. følgende SEL paragraffer:

Paragraf 66: SEL § 66 stk. 5, med en aldersgruppe mellem 12 og 18 år.
Paragraf 76: SEL §76 stk. 3, med en aldersgruppe mellem 18 og 23 år.
Paragraf 107: SEL § 107, med en aldersgruppe mellem 18 og 30 år.

Tilbuddet er godkendt til: 11 børn og unge i alderen 12-18 år og 7 unge i alderen 18-30 år indenfor følgende målgruppe:

– Børn og unge med personlighedsforstyrrelser, samt børn og unge med egentlige sindslidelser.

– Børn og unge med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser og/eller tilstødende problematikker.

– Unge som har været i behandling i ungdomspsykiatrien, enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse. Unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien og som har behov for efterbehandling eller unge som under anbringelsen på Atriumhus er i et ambulant behandlingsforløb i børne-/ungdomspsykiatrisk regi.

– Unge med psykiske problemer, hvor der er behov for daglig støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus kan medvirke til at igangsætte en positiv udvikling.

– De unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom.

Læs mere om vores pædagogik her, så du kan få et indblik i, hvordan vi hjælper de unge på vores botilbud på Sjælland.

Hvis du har nogle spørgsmål kan du også altid kontakte os her.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os