Målgruppen for Atriumhus’ botilbud

Botilbud for unge på Sjælland

Opholdsstedet Atriumhus er et botilbud for psykisk skrøbelige/syge og sårbare unge (m/k) mellem 9-30 år. Vi har beliggenhed nær Mørkøv på Sjælland.

Vi er godkendt iht. følgende:
Paragraf 66: SEL § 66 stk. 5, med en aldersgruppe mellem 12 og 18 år.
Paragraf 76: SEL §76 stk. 3, med en aldersgruppe mellem 18 og 23 år.
Paragraf 107: SEL § 107, med en aldersgruppe mellem 18 og 30 år.

Tilbuddet er godkendt til: 11 børn og unge i alderen 12-18 år og 7 unge i
alderen 18-30 år indenfor følgende målgruppe:

– Børn og unge med personlighedsforstyrrelser, samt børn og
unge med egentlige sindslidelser.

-Børn og unge med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser og/eller tilstødende problematikker.

– Unge som har været i behandling i ungdomspsykiatrien,
enten i form af ambulant behandling eller i form af
indlæggelse. Unge, som har været i behandling i
ungdomspsykiatrien og som har behov for efterbehandling
eller unge som under anbringelsen på Atriumhus er i et
ambulant behandlingsforløb i børne-/ungdomspsykiatrisk
regi.

– Unge med psykiske problemer, hvor der er behov for daglig
støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det
miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus kan medvirke til at
igangsætte en positiv udvikling.

– Unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for
at kunne leve med deres sygdom.

Læs mere om vores pædagogik her, så du kan få et indblik i, hvordan vi hjælper de unge.

Paragraf 66

Opholdsstedet Atriumhus er godkendt i henhold til Servicelovens paragraf 66, stk. 5. Vi er godkendt til at have 11 børn og unge mellem 9-18 år boende. Vi har stor erfaring med at yde støtte til unge mennesker i denne aldersgruppe og forstår deres behov for bl.a. nære relationer, trivsel og forberedelse til voksenlivet.

Paragraf 76

Servicelovens paragraf 76 henvender sig til unge i alderen 18-23 år, og Opholdsstedet Atriumhus er ligeledes godkendt efter denne paragraf. Vi tilstræber at hjælpe den unge med at udvikle kompetencerne til at opnå en glidende overgang til en selvstændig tilværelse. Vi lægger stor vægt på at yde omsorg og nærvær til de unge.

Paragraf 107

Atriumhus er et bl.a. et botilbud i henhold til Servicelovens paragraf 107 for unge voksne i alderen 18-30 år, der har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Vi tilbyder en midlertidig boform, hvor vi kan give den støtte og pleje, som borgeren har behov for.

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Slide
Opholdsstedet Atriumhus
Nykøbingvej 13, 4440 Mørkøv
Danmark
Mail: info@atriumhus.dk
CVR: 35 25 01 66 Adm. & visitation
Tlf: 28 92 63 79
AH-Slusen
Tlf: 28 89 34 90
Pædagogisk leder
Tlf: 28 29 58 62
Vagttelefon
Tlf: 42 36 69 39