Aktiviteter

Atriumhus tilbyder mange aktiviteter, som afstemmes med de unges formåen, lyst og interesser.

Vi har diverse kreative værksteder og bestræber os på med jævne mellemrum at kunne tilføre noget nyt ved f.eks. at indbyde gæstelærere.

Der vil i løbet af året være rejser til f.eks. Slovenien og Østrig, hvor vi har gode samarbejdspartnere. Vi har mange års erfaring i rejser til netop disse to destinationer, hvilket giver stor tryghed og øget udbytte og sikkerhed for den enkelte unge.Rejserne vil være resultat af forudgående rejsetræning og forberedelse og det vurderes individuelt, om den unge er parat til at rejse og vil få udbytte deraf.

Eksempler på dagligdags aktiviteter kunne være:

Sport, som gerne sker i lokalsamfundet – Ud at se en udstilling – Gå en tur ved stranden – Skabe noget i et af vores kreative værksteder-osv.

Som udgangspunkt kan der planlægges én ud af huset ting i weekenden. Aktiviteterne anvendes til at motivere de unge. Vores to dejlige islænderheste bruges til rideterapi. Rideterapien er et tilbud til de unge der er motiverede for det. Andre unge nøjes med snakke med dem, strigle dem og evt. nyde en lille ridetur.

I think therefore I am.

Rene Descartes

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os