AH-slusen

For de unge mellem 18 og 30 kan vi tilbyde botræning i vores afdeling AH-Slusen.

AH-Slusen er godkendt med 7 pladser til følgende:

  • SEL §76 stk.3 med en aldersgruppe på 18-23 år.
  • SEL §107 med en aldersgruppe mellem 18 og 30 år.

AH-SLusen er godkendt til følgende målgruppe:

  • Børn/unge med personlighedsforstyrrelser, samt børn/unge med egentlige sindslidelser.
  • Unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien, enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse.
  • Unge, som har været i behandling i ungdomspsykiatrien og som har behov for efterbehandling og som under anbringelsen på Atriumhus, og som under anbringelsen er i ambulant behandlingsforløb i børne- ungdomspsykiatrisk regi.
  • Unge med psykiske problemer, hvor der er behov for daglig støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus kan medvirke til at igangsætte en positiv udvikling.
  • Unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom.

AH-Slusen er fordelt på små boenheder i Mørkøv og Holbæk. Som fast base i Holbæk har vi et hus, der ligger meget centralt og hvor der er godkendt 3 pladser. Derudover har vi 1 lejlighed, med 1 plads i Holbæk og vi har et hus i Mørkøv, der er direkte nabo til Atriumhus, hvor der også er 3 pladser.

På AH-Slusen arbejder vi efter de samme pædagogiske principper, som på Atriumhus dog er der i AH-Slusen forstærket fokus på

  • at beboerne skal hjælpes til at klare deres egen tilværelse
  • at afklare og vurdere beboernes fremtidige boform
  • at beboerne har en reel oplevelse af at “være herre i eget hjem”

Når man som ung bor i AH-Slusen er det et botræningstilbud hvor den unge skal blive så selvstændig som muligt og hvor tilbudet skal komme så tæt på “at bo i egen bolig” som muligt.

På strategimøderne aftales individuelt med den enkelte unge og med udgangspunkt i kommunens handleplan, hvad den unge skal have hjælp til og dette sættes så ind i en ugeplan, som er tilgængelig for den unge og for personalet. Lige som på Atriumhus har den unge en koordinerende kontaktperson og en sekundær kontaktperson.

Det vil typisk være den koordinerende kontaktperson, der har ansvaret for at igangsætte den nødvendige støtte som så følges op af sekundær kontaktperson og af det øvrige personale i AH-Slusen. Den unge kan, lige som på Atriumhus, ikke vælge hvem der skal være kontaktperson, men den unge kan til enhver tid tale fortrolige emner med andre personaler end sin kontaktperson, hvis dette ønskes.

Det er altså hele personalegruppen i AH-Slusen der yder støtte til den unge i tidsrum der er fastlagt således at støtten kan gives når den unge har fri fra skole/praktik/job.

Støttetimerne er fordelt på alle hverdage og timeantallet varierer på de enkelte hverdage, da nogle af dagene indeholder aktiviteter der kan være mere tidskrævende. Timerne og aktiviteterne fremgår som beskrevet før af ugeplanen, som hver ung har fået udleveret.

På helligdage og i weekenderne (fredag kl. 15.00-mandag kl. 9.00) er der ikke fastlagt støttetimer, der kan dog forekomme aktiviteter, som f.eks. en tur i Tivoli, som kan ligge efter kl. 15,00 på en fredag, juleklip, som typisk ligger på en søndag i november/december, eller andre aktiviteter, som de unge inviteres til at deltage i.

Hver søndag er alle unge der er tilknyttet Atriumhus, enten i AH-Slusen eller i støttekontaktpersonsordning inviteret til fælles aftensmad på Atriumhus.
De unge skal selv transportere sig til Atriumhus. Derudover har de unge mulighed for altid at kontakte personalet på Atriumhus, hvis de har brug for hjælp eller i nødstilfælde at ringe til bagvagten. Dette gælder hele døgnet og alle ugens dage.

Find os her

Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv
Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev