Botræning for unge med efterværn

For unge mellem 18 og 30 kan vi tilbyde botræning i vores afdeling AH-Slusen som en del af efterværn for unge.

Vi er godkendt til følgende inden for botræning og efterværn

AH-Slusen er godkendt med 4 pladser til følgende:

  • SEL §76 stk.3 med en aldersgruppe på 18-23 år.
  • SEL §107 med en aldersgruppe mellem 18 og 30 år.

AH-Slusen er godkendt til følgende målgruppe:

  • Unge med personlighedsforstyrrelser, samt unge med egentlige sindslidelser.
  • Unge, som har været i behandling i psykiatrien, enten i form af ambulant behandling eller i form af indlæggelse.
  • Unge, som har været i behandling i psykiatrien og som har behov for efterbehandling og som under anbringelsen på Atriumhus er i ambulant behandlingsforløb i psykiatrisk regi.
  • Unge med psykiske problemer, hvor der er behov for støtte til at mestre dagligdagssituationer og hvor det miljøterapeutiske tilbud på Atriumhus kan medvirke til at igangsætte en positiv udvikling.
  • Unge, som har brug for at tilegne sig mestringsstrategier for at kunne leve med deres sygdom.

AH-Slusen er fordelt på små boenheder i Holbæk. Som fast base i Holbæk har vi et hus, der ligger meget centralt og hvor der er godkendt 3 pladser. Derudover har vi 1 lejlighed, med 1 plads i Holbæk.

Vores pædagogik

På AH-Slusen arbejder vi efter de samme pædagogiske principper, som på Atriumhus dog er der i AH-Slusen forstærket fokus på at:

  • beboerne skal hjælpes til at klare deres egen tilværelse
  • afklare og vurdere beboernes fremtidige boform
  • beboerne har en reel oplevelse af at “være herre i eget hjem”

Når man bor i AH-Slusen er det et botræningstilbud hvor den unge skal blive så selvstændig som muligt og hvor tilbuddet skal komme så tæt på “at bo i egen bolig” som muligt.

På strategimøderne aftales individuelt med den enkelte unge og med udgangspunkt i kommunens handleplan, hvad den unge skal have hjælp til og dette sættes så ind i en ugeplan, som er tilgængelig for den unge og for personalet. Lige som på Atriumhus har den unge en koordinerende kontaktperson.

Det planlægges således at støtten kan gives når den unge har fri fra skole/praktik/job.

Støttetimerne er fordelt på alle hverdage og timeantallet varierer på de enkelte hverdage, da nogle af dagene indeholder aktiviteter der kan være mere tidskrævende. Timerne og aktiviteterne fremgår som beskrevet før af ugeplanen, som hver ung har fået udleveret.

På helligdage og i weekenderne (fredag kl. 15.00-mandag kl. 9.00) er der ikke fastlagt støttetimer.

Hver søndag er alle unge der er tilknyttet Atriumhus, enten i AH-Slusen eller i støttekontaktpersonsordning inviteret til fælles aftensmad på Atriumhus.
De unge skal selv transportere sig til Atriumhus. Derudover har de unge mulighed for altid at kontakte personalet på Atriumhus, hvis de har brug for hjælp. Den vagthavende medarbejder kontakter bagvagten hvis det er nødvendigt.   Dette gælder hele døgnet og alle ugens dage.

I think therefore I am.

Rene Descartes

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os